Rožeň.cz

Rožnov alternativně

Archivní mapy ČÚZK

Odkaz na mapu (jednu ze sady) Císařských povinných otisků stabilního katastru z roku 1833 (mapa v pozadí je právě odtud).