Mapa obsahu

Mapa obsahu zobrazuje jednotlivé body popisované v článcích (červené body ) případně v nich zmiňovaná místa (modré body). Body jsou posány a jejich popisy odkazují ke zdrojovým článkům, resp. místům v nich popisovaných.

Mapa je postavena na API služby Mapy.cz. Mapa se vyvíjí, je tedy možné, že v ní najdete chyby, nebo že například nebude chvíli fungovat. Může se také stát, že některé z článků nemusí míž svou reprezentaci v mapě.