Články

o městě a okolí

Krátce po té, co se Marie Terezie v roce 1740 stala rakouskou císařovnou, začaly války o rakouské dědictví, které s přestávkami probíhaly až do roku 1748. Pruský císař Fridrich II. se během nich zmocni...

Kopec Dupačka je součástí hřebenu Javorníků a nachází se třičtvrtě kilometru na jih od Makovského průsmyku. S 928 metry nadmořské výšky patří spíše k průměrnějším kopcům tohoto hřebene. Ze všech stran...

Hrad Rožnov byl podle dochovaných dokumentů založen olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburku někdy v průběhu 13. století (nejčastěji se uvádí rok 1267). Biskup Bruno byl rádcem krále Václava I a Přemy...

Hradišťko je kopec všeobecně známý jako Skalka. Z jihu ho obklopuje rozsáhlý areál základní školy Pod Skalkou a základní školy Sedmikráska, z východu a severu čtvrť Letná a ze západu čtvrť zvaná Hradišťko.

Hřbitov na Prochodné, známější jako starý hřbitov je z celkových 6 hřbitovů v Rožnově druhý nejstarší. Již v roce 1884 přestal dostačovat původní hřbitov v okolí kostela Všech svatých a bylo rozhodnuto...

Obec Hutisko-Solanec se skládá ze dvou původně samostatných obcí, Hutiska a Solance které byly roku 1960 sloučeny do jediné obce. Historie obou obcí spadá do poloviny 17. století, kdy byly postupně zal...

Kání je výrazný kopec, který se tyčí do výšky 666m nad mořem nad obcí Hutisko-Solanec. Po přerušení Solaneckým potokem jím pokračuje jižní hřeben údolí Rožnovské brázdy, který se táhne od kopce Brdo na...

Kostel Všech svatých stojí víceméně v místech, kde stál i původní dřevěný kostel vystavěný v roce 1517. Ten však již v první polovině 18. století přestával postačovat potřebám tehdejších věřících z Rož...

Na pravém břehu řeky Bečvy poblíž Městské polikliniky a lávky pro chodce se ve vile z roku 1913 nachází hlavní budova Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Tato příspěvková organizace města Rožnova...

Rožnovskou čtvrti Bučiska protéká nenápadný potok, který v mapách najdeme pojmenovaný jako Mšený nicméně je znám také pod názvem Šachetný, či dokonce Kutný. Odvádí vodu z kopců Hradisko, Vápenka, Šípov...

Tato národní přírodní rezervace rozkládající se mezi vrcholy Kněhyně, Čertův mlýn a Skalka byla zřízená 19. 1. 1989 na katastrálním území obcí Čeladná a Prostřední Bečva. Rozkládá se v nadmořské výšce...

V roce 1955 byla vyhlášena státní přírodní rezervace Radhošť, která byla v roce 1989 přehlášena na národní přírodní rezervaci. Vznikla kvůli ochraně a zachování vrcholových porostů na severních svazích...