Články

o městě a okolí

Bečovská Kyčera s nadmořskou výškou 783 m.n.m. je jedním z vrcholů protáhlého hřebene Radhošťského masivu, který začíná vrcholem Radegast 1106 m.n.m. a táhne se zprvu na jih a posléze na západ. Na jiho...

Krátce po té, co se Marie Terezie v roce 1740 stala rakouskou císařovnou, začaly války o rakouské dědictví, které s přestávkami probíhaly až do roku 1748. Pruský císař Fridrich II. se během nich zmocni...

Chlácholov je 558 m.n.m. vysoký kopec na severním okraji Rožnova mezi místními částmi Dolní a Horní Paseky. Podlouhlý hřbet je orientován SV až SVV směrem a z jeho východního konce je skvělý výhled na...

Chumchálky je podlouhlý jihozápado-severovýchodně orientovaný hřbet se dvěma vrcholy o nadmořské výšce 633 a 638 m.n.m. v severovýchodní části Rožnova pod Radhoštěm. Ze severní a jižní strany je poměrn...

Díly je podlouhlý západo-východně orientovaný hřeben situovaný jihozápadně od obce Hutisko-Solanec, ležící na jeho katastrálním území. Ze severní a jižní strany je prudší než z východní a západní str...

Dívčí hůra s nadmořskou výškou 603 m.n.m. je vrcholek zhruba uprostřed zalesněného hřbetu, známého jako Kozinec. Nachází se ve stínu větších sourozenců, Velkého a Malého Javorníku a Kyčery, na zápa...

Potok Dížená je levostranným přítokem říčky Mečůvky, která se v obci Horní Bečva pod stejnojmennou přehradou vlévá zprava do Rožnovské Bečvy. Délka Dížené je přibližně 3,5 km, pramení pod Zadní Mečovou...

Dlouhá, jak již název napovídá, je podlouhlý kopec se dvěma vrcholy o výškách 521 m.n.m. a 528 m.n.m. Leží na východ od Rožnova pod Radhoštěm a je Vigantické pahorkatiny, které se táhnou až k Hutisku-...

Vrchol Dupačka se na hranicích katastrů obcí Velké Karlovice a Makov na Slovensku, je tedy součástí hřebenu Javorníků a nachází se třičtvrtě kilometru na jih od Makovského průsmyku. S 928 metry nadmo...

Vrchol Horečky (na některých mapách označený také jako Velký Kopec, což je velký paradox...), s nadmořskou výškou 565 m.n.m. leží uprostřed stejnojmenného území na pomezí obcí Trojanovice a Frenštát po...