Články

o městě a okolí

Hrad Rožnov byl podle dochovaných dokumentů založen olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburku někdy v průběhu 13. století (nejčastěji se uvádí rok 1267). Biskup Bruno byl rádcem krále Václava I a Přemy...

Hradišťko je kopec všeobecně známý jako Skalka. Z jihu ho obklopuje rozsáhlý areál základní školy Pod Skalkou a základní školy Sedmikráska, z východu a severu čtvrť Letná a ze západu čtvrť zvaná Hradišťko.

Hřbitov na Prochodné, známější jako starý hřbitov je z celkových 6 hřbitovů v Rožnově druhý nejstarší. Již v roce 1884 přestal dostačovat původní hřbitov v okolí kostela Všech svatých a bylo rozhodnu...

Humenec je nevýrazný kopec o nadmořské výšce 736 m.n.m., který se strmě zvedá jižně od centra Valašské Bystřice. Nachází se na hřebeni mezi Bůřovem a Ptáčnicí a vede pod ním červená turistická značka....

Obec Hutisko-Solanec se skládá ze dvou původně samostatných obcí, Hutiska a Solance které byly roku 1960 sloučeny do jediné obce. Historie obou obcí spadá do poloviny 17. století, kdy byly postupně zal...

Kamenné je součást hřbetu odpojujícího se z hlavního hřebene radhošťského masivu směrem na jih k Dolní Bečvě. Leží mezi údolími Dolního a Horního Rozpitého mezi kterými se poměrně prudce zvedá až do vý...

Kání je 678 m.n.m. vysoký kopec na severním okraji Rožnova v místní části Horní Pasek. Přes poměrně ostrý zalesněný vrcholek vede (při pohledu do mapy poněkud nelogicky) modrá turistická značka z Pindu...

Kání je výrazný kopec, který se tyčí do výšky 666m nad mořem nad obcí Hutisko-Solanec. Po přerušení Solaneckým potokem jím pokračuje jižní hřeben údolí Rožnovské brázdy, který se táhne od kopce Brdo...

Obec Velké Karlovice, ležící na horním toku Vsetínské Bečvy při hranici se Slovenskem, je úzce spjata se sklářským řemeslem. Ačkoliv se to tak již dnes nezdá, sklářství se zasloužilo o nebývalý rozvo...

Klůzov je se svou nadmořskou výškou 490 m. n. m. nepříliš vysoký, nicméně ze severní strany poměrně příkrý kopec na východě Rožnova, který ze severu obtéká řeka Bečva. Porostlý je smíšeným lesem, který...