Hřbitov na Prochodné

Hřbitov na Prochodné, známější jako starý hřbitov je z celkových 6 hřbitovů v Rožnově druhý nejstarší. Již v roce 1884 přestal dostačovat původní hřbitov v okolí kostela Všech svatých a bylo rozhodnuto o vybudování hřbitova nového. Celé čtyři roky se však hledalo vhodné místo, neboť všude se objevovala voda. Až v roce 1888 byl od Bruna Janíka za 1020 zlatých koupen a ohraničen živým plotem pozemek na Prochodné.

Nastal však spor mezí obcí a farou, kdo má na hřbitově poroučet, neboť na starém hřbitově poroučel farář. Obec se tedy rozhodla pochovávat na neposvěceném hřbitově bez kněze. Spor o hřbitov trval třičtvrtě roku, kdy obec pochovávala bez kněze, než došlo ke smíru. Hřbitov pak i nadále zůstal v majetku města, které si vyhradilo určovat pořádek hrobů, výši poplatků a vybírat hrobníka (ale vždy mravného a římsko-katolického). Hřbitov byl pak 30. března 1890 vysvěcen. Původní hřbitov okolo kostela byl zrušen a dnes tam najdete zahradu s galerií v původní márnici.

Hřbitov vznikl z popudu faráře Josefa Arnošta, který pořídil i první náčrt hřbitova. V době svého vzniku ležel poměrně daleko za městečkem Rožnovem, které se rozprostíralo především na území mezi Bečvou a Hážovickým potokem. Oblast na severozápad od centra města se tehdy nazývala Dolní kouty (dnešní sídliště Jižní město, 1. máj, oblast průmyslového areálu) a právě zde nedaleko Hradišťka, pod svahem vznikl rozsáhlý hřbitov, který nebyl zaplněn do dnešních dnů.

Starý hřbitov v noci

Tak jako původní hřbitov u kostela měl i tento na východním konci márnici (zbořena v 70. letech 20. století a na severní straně i hřbitovní zeď s kolumbáriem (urnovým hájem). Ze zdi se do dnešních dní dochoval pouze východní konec s několika hroby, který si při odlovu můžete prohlédnout. Původní zeď však sahala až na druhý konec hřbitova.

První pohřeb se zde konal 9. července 1889. Modlitby a obřady vykonal člen obecního výboru Bruno Janík, který měl nad hřbitovem dozor. Na hrobu si můžeme přečíst: "Zde odpočívá Jiří Janíček, sluha úřadu polesenského, zemřel 7. července 1889. Byl na tomto hřbitově první pochován."

Pohřby do země se zde prováděly až do roku 1978, kdy došlo kvůli zpřísnění norem pro ochranu spodních vod a jejich zdejší vysoké hladině k zákazu pohřbívání do země a byl vybudován tzv. Nový hřbitov v lokalitě na Láni. Proti původním očekáváním, však tento hřbitov zrušen nebyl a v 90. letech zde bylo obnoveno pohřbívání do uren, nových hrobů však od té doby mnoho nepřibylo.

Jsou zde pohřbení významní Rožnovští občané, kteří se za uplynulých 150 let mnoha způsoby zapsali do dějin města. Leží zde ostatky významných rožnovských starostů jako například otce a syna Josefa a Martina Billových, stavitele Barabáše, tragicky zesnulého pilota vojenského letectva Československé armády Karla Tkadlece, generála Klementa Martina Zrůnka, nebo básníka valašského kraje Metoděje Jahna, po kterém je pojmenována i ulice a studánka.

Starý hřbitov v zimě

Součástí hřbitova jsou i dva kamenné kříže, z nichž ten severnější nechalo vztyčit město Rožnov v roce 1888. Jižnější kříž nechali vybudovat manželé František a Anna Šimurdovi v roce 1913. Poblíž tohoto kříže se nachází i vcelku nenápadný pomník obyvatelům Rožnova, kteří zahynuli v nacistických koncentračních táborech a věznicích.

V roce 2013 bylo během orientačního výzkumu ultrazvukovým detektorem zjištěno až 13 druhů netopýrů, což vypovídá a značné druhové pestrosti na tak malém území. To řadí tento hřbitov mezi výjimečné lokality v České republice.

Při založení hřbitova byly kolem chodníků vysázeny i lipové aleje, které po zhruba 150 letech vytvářejí jedinečnou atmosféru hřbitova. Bohužel byla údržba stromů dlouhodobě zanedbávána, což vyústilo v nutnost jich řadu pokácet a nahradit novou výsadbou v rámci projektu revitalizace, který proběhl v roce 2014. Součástí této revitalizace bylo i odstranění asfaltových chodníků a jejich nahrazení mlatovým povrchem, stejně jako zrestaurování obou křížů a doplnění nového mobiliáře.

Starý hřbitov tak stále tvoří příjemné a klidné zákoutí mezi sídlištěm 1. máj a průmyslovým areálem bývalého podniku Loana, které díky kombinaci vzrostlých stromů a patiny starých hrobů má svou neopakovatelnou atmosféru a určitě stojí za pozornost.

Hřbitov v létě

Autor: Tomáš Hofman

Zdroje

Předchozí příspěvek Následující příspěvek