Dížená

Potok Dížená je levostranným přítokem říčky Mečůvky, která se v obci Horní Bečva pod stejnojmennou přehradou vlévá zprava do Rožnovské Bečvy. Délka Dížené je přibližně 3,5 km, pramení pod Zadní Mečovou a na svém toku vytváří hluboké údolí se strmými svahy. Nejvýraznějším vrcholem nad údolím je vrch Kladnatá s nadmořskou výškou 918 m.n.m. Údolí je poměrně odlehlé a opuštěné, nevede tudy žádná turistická trasa, ale přesto je přístupné po nové asfaltové komunikaci, pochopitelně se zákazem vjezdu všech motorových vozidel. Je také zdrojem pitné vody pro Horní Bečvu.

Na jižním úbočí údolí se nachází Přírodní památka Kudlačena, která zahrnuje podhorské, převážně mokré a rašelinné louky s prameništi a několika tůněmi. Je domovem rozmanitého rostlinného a živočišného společenství, namátkou z rostlin violka bahenní, pomněnka bahenní, škarda bahenní, všivec lesní, skřípina lesní, puškvorec obecný, přeslička poříční, vachta trojlistá či lnice květel, z živočichů kuňka žlutobřichá, ropucha obecná, skokan hnědý nebo mlok skvrnitý. Ze vzácných druhů rostlin z čeledi vstavačovitých se zde vyskytuje kruštík bahenní, prstnatec Fuchsův pravý, prstnatec májový a vemeník dvoulistý. Významný je také poměrně hojný výskyt vzácného mečíku střechovitého.

Kudlačena je zároveň starou pasekářskou osadou a přírodní památka je tak lemována chalupami a pasekářskými usedlostmi. Ty jsou dnes z větší části využívány jako chaty a nebo přestavěny na moderní bydlení.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek