Články

o městě a okolí

Díly je podlouhlý západo-východně orientovaný hřeben situovaný jihozápadně od obce Hutisko-Solanec, ležící na jeho katastrálním území. Ze severní a jižní strany je prudší než z východní a západní str...

Potok Dížená je levostranným přítokem říčky Mečůvky, která se v obci Horní Bečva pod stejnojmennou přehradou vlévá zprava do Rožnovské Bečvy. Délka Dížené je přibližně 3,5 km, pramení pod Zadní Mečovou...

Dlouhá, jak již název napovídá, je podlouhlý kopec se dvěma vrcholy o výškách 521 m.n.m. a 528 m.n.m. Leží na východ od Rožnova pod Radhoštěm a je Vigantické pahorkatiny, které se táhnou až k Hutisku-...

Humenec je nevýrazný kopec o nadmořské výšce 736 m.n.m., který se strmě zvedá jižně od centra Valašské Bystřice. Nachází se na hřebeni mezi Bůřovem a Ptáčnicí a vede pod ním červená turistická značka....