Chumchálky

Chumchálky je podlouhlý jihozápado-severovýchodně orientovaný hřbet se dvěma vrcholy o nadmořské výšce 633 a 638 m.n.m. v severovýchodní části Rožnova pod Radhoštěm. Ze severní a jižní strany je poměrně strmý, o něco pozvolnější je od západu a z východu navazuje na masiv Velké Polany. Je porostlý smíšeným lesem se silnou převahou jehličnanů, díky čemuž v tomto porostu vznikly v posledních letech velké holiny. Z jihovýchodní strany vede ze Sladského nahoru lesní cesta, která míjí vrchol ze severu a po hřebeni pokračuje severovýchodně na velkou křižovatku lesních cest pod Velkou Polanou.

Z jihu odvodňuje svahy Chumchálek potok Sladský, do kterého se vlévá potok Kání, který odvodňuje severní svah kopce. Ze severní strany kopce lze najít paintballové hřiště. Po západním úbočí vede 220 kV dálkové vedení elektrické energie a u hlavní cesty najdeme známou restauraci Janoštík. Nedaleko něj stojí Frydrychův kříž. Více na jih je pak v zástavbě Horních Pasek mezi stromy skryta kaplička se zvoničkou. Na jižní straně se rozkládá část Horních Pasek pojmenovaná po potoce který ji protéká - Sladské.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek