Prostřední Bečva

Obec Prostřední Bečva leží ve východní části Radhošťské hornatiny a Vsetínských vrchů v nadmořské výšce 430 m. Svou rozlohou 23,5237 km2 patří mezi středně velké obce okresu.

Hlavní část sídla leží v údolí Rožnovské Bečvy, další v bočních údolích Kněhyně a Bacov. Mimo uvedené části s více soustředěným osídlením se nachází množství rozptýlených osad a samot v horských údolích a na přilehlých stráních. Obec slouží jako hlavní přístupový bod pro automobilisty na Pustevny, které zčásti leží v jejím katastru.

V obci je postaveno celkem 620 rodinných domků. K rekreaci je využíváno 476 rekreačních chat a chalup, stejně tak 20 rekreačních středisek. Prostřední Bečva měla k 31. 12. 2015 celkem 1 733 obyvatel.

srovnani-stredu-obce

Prostřední Bečva patří k nejmladším obcím na Rožnovsku. Údolí Rožnovské Bečvy bylo osidlováno od 2. pol. 16. století. Bohatí rožnovští měšťané a sedláci z okolí zde zřizovali ujmiska a paseky, na nichž později trvale vznikaly pasekářské usedlosti. Protože se často stávaly cílem loupeživých tlup z Uher, v 18. století zde operovala část portášského sboru. Ve starších historických pramenech je zmiňována Dolní nebo Horní Bečva, jíž byla Prostřední součástí. Dle webu obce se první písemná zmínka o „Mitter Becžwa“ datuje do roku 1717. Karel Malina klade vznik Prostřední Bečvy už do roku 1703 a opírá své tvrzení o záznam z prosince 1703 v rožnovské rodné matrice. Zajímavostí je, že v roce 1985 obec oslavovala 350 let od vzniku, což odpovídá roku 1635.

prostredni-becva-kostel

Podobně jako je nejasný vznik obce, nebylo v minulých letech zřejmé, kde má Prostřední Bečva centrum. Je to u Zavadilky, kde sídlí obecní úřad? Nebo u obchodů a škol? V roce 2001 postavený kostel sv. Zdislavy byl pro jistotu umístěný do svahu nad silnici I/35. Prostřední Bečva získala své centrum až v roce 2015, kdy byla slavnostně otevřena náves. Architekti z ateliéru Henkai ve svém návrhu jasně definovali prostor návsi, umístili zde odpočinkové zóny a dva nezvyklé objekty – kapličku (místními nazývanou žirafín nebo mešita) a altánek s přístupem k řece.

srovani-navsi

V roce 2014 rekonstruovala obec starý a nevyhovující betonový bazén, který byl nahrazen přírodě blízkým koupacím biotopem, ve kterém se nepoužívá žádná bazénová chemie, neboť voda je čištěna v kořenovém systému vodních rostlin. Koupaliště je vhodné i pro alergiky.

Zdroje

Předchozí příspěvek Následující příspěvek