Úvěs

Úvěs je nevýrazný vrchol na hřebeni táhnoucím se na jih od Kamenárky směrem k Putýrkám. Přes jeho vrchol v 713 m nad mořem vede rozhraní mezi městy Rožnov pod Radhoštěm místní části Horní Paseky a Zubřím místní části Staré Zubří.

Ze strany od Putýrek obtáčí masiv celého hřbetu ze západní strany zpevněná silnice zbudovaná pro vojenské účely, z toho důvodu také někdy nazývaná "strategická", která pokračuje kus pod hřeben Veřovských vrchů až do Krhové. Dnes je s oblibou využívána cyklisty jako příjemná (i když poněkud náročnější) trasa z/do Valašského Meziříčí.

Prochází tudy zelená a modrá turistická trasa z Rožnova směrem na Velký Javorník (zelená) a právě přes Úvěs, Kamenárku potom dále na Dlouhou, Krátkou a ostatní vrcholy Veřovských vrchů (modrá).

Vrchol Úvěsu je v současnosti porostlý hospodářským lesem a kromě turistického rozcestníku zde není nic moc zajímavého není, jediné co zde najdete je hezký výhled směrem do horního konce Dolnopaseckého údolí. Protější stranu údolí tvoří jižní rameno Velkého Javorníku spolu s Malým Javorníkem, Kyčerou a Bačovým vrchem (někdy též zvaném Myší hora) na který se díváte a za ním je vidět vrchol Radhoště.

Údolím protéká Vermířovský, nebo též Dolnopasecký potok, který pramení na úbočí šije mezi Kamenárkou a Malým Javorníkem nedaleko známějšího pramene Jičínky. Potok je v celé délce přibližně 6,4 km krocen kamennými splavy a místy také kamennou regulací jeho břehu. Dříve na něm býval také rybník, který zásoboval vodou mlýn, nicméně mlýn i rybník zanikly v průběhu 20. století. Býval poblíž dnešní svíčkárny Unipar u odbočky do Mokrého.

Dolní Paseky, jak již název napovídá je původně pastevecká osada na čtvrt hodiny cesty od Rožnova, jejíž obyvatelé se živili především pasením ovcí a obděláváním skromných políček, které lze dodnes v jejich části nalézt. V průběhu času se osada připojila k Rožnovu jako jeho část, podobně jako Horní Paseky, neboť vždy spadaly pod městečko Rožnov a jejich obyvatelé se museli účastnit obecních sněmů stejně jako obyvatelé Rožnova. Vzhledem k tomu, že obě osady byly poměrně daleko, nedolehlo by do nich zvonění (jako bylo zvykem např. v Meziříčí), proto sem musel chodit zvát na obecní sněmy obecní četník. Za neomluvenou absenci hrozila sice nijak vysoká, ale citelná peněžitá pokuta.

Osada se postupem času šířila podél stále širší cesty do Rožnova a v průběhu 20. století začal její hospodářský význam upadat. V dnešní době zde hospodaří jediný sedlák, který zde prodává mléko a sýry přímo ze dvora. Původně nepříliš výnosná pole se postupně změnila na stavební pozemky, na kterých rostou rodinné domy. Rozvijí se zde infrastruktura a zastavují proluky mezi domy. Dolní Paseky již dlouhou dobu mají i svou hospodu, ačkoliv se jich v průběhu času objevilo několik, obvykle existovala alespoň jedna.

Zdroje

  • Fotografie: Pavel Dvorský

Předchozí příspěvek Následující příspěvek