Články

o městě a okolí

Hrad Rožnov byl podle dochovaných dokumentů založen olomouckým biskupem Brunem ze Schaumburku někdy v průběhu 13. století (nejčastěji se uvádí rok 1267). Biskup Bruno byl rádcem krále Václava I a Přemy...

Obec Velké Karlovice, ležící na horním toku Vsetínské Bečvy při hranici se Slovenskem, je úzce spjata se sklářským řemeslem. Ačkoliv se to tak již dnes nezdá, sklářství se zasloužilo o nebývalý rozvo...

Na pravém břehu řeky Bečvy poblíž Městské polikliniky a lávky pro chodce se ve vile z roku 1913 nachází hlavní budova Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Tato příspěvková organizace města Rožnova...

Valašská Bystřice je poměrně stará obec a i když první písemná zmínka o ní pochází až z poloviny 17. století je zřejmé, že v okolí bylo osídlení již mnohem dříve (např. na vrcholu Klenově nad Bystřičko...

Postavit v Rožnově pivovar poprvé napadlo Bernarda z Žerotína někdy v roce 1576. Avšak meziříčtí občané nebyli tomuto nápadu právě nakloněni, neboť pivo vařené v meziříčském panském pivovaru vozilo se...